top of page
Presis Vegdrift AS-04618_edited.jpg

VÅRE TJENESTER - GENERELT 

 • Sikring av god og trygg fremkommelighet for brukere

 • Sikringsarbeid av fjell og tunneler

 • Mindre anleggsprosjekter knyttet til drenering, vann og avløp

 • Asfaltarbeid

 • Drift av rasteplasser

 • Vasking/reparasjon av busskur, tømming av søppel, fjerning av tagging

 • Landmåling

 • Inspeksjon og overvåking av vei

 • Infrastruktur og tiltak

 • Rens av kumlokk

 • Opprydding etter ras og flom

 • Mindre anleggsprosjekter knyttet til rekkverk og murer

 • Bygningsmessige arbeid og støytiltak

 • Entreprenørtjenester

bottom of page