top of page

Vi har fokus på miljø 

Vi har ambisiøse miljømål og skal utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på en måte som reduserer støy og forurensninger og ikke skader kultur- og naturmiljø.

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta miljø som en naturlig del av prosjektgjennomføringen. Vi bidrar til et godt miljøarbeid ved å ha fokus på energieffektivitet, kjemikaliebruk, irregulære utslipp, materialbruk og avfallssortering.

Ved å bruke moderne utstyr og ha en oppdatert maskinpark, sørger vi for minst mulig belastning på miljøet. Vi er opptatt av at vårt CO2- fotavtrykk er minimalt og at vi bidrar til en utslippsfri bransje i fremtiden.

Vi skal bidra med bærekraftige løsninger, slik at nåværende og fremtidige generasjoner blir ivaretatt.

Vi er omfattet av åpenhetsloven. Se vår rapport her: 

bottom of page