top of page

OM OSS 

Presis Vegdrift er et ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av offentlig vei. Våre største kunder er Statens Vegvesen og fylkeskommunene. For dem betjener vi 28 vedlikeholdskontrakter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

 

Vi har en liten men effektiv stab som har sterkt fokus på økonomi, teknisk/maskin, HMS og Kvalitetssikring. Vi satser på høy faglig kompetanse på tvers av kontraktene.

Vår brosjyre: 
bottom of page