top of page

OM OSS 

Ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av offentlig vei. Vår største kunder er statens vegvesen og fylkeskommunene. For dem betjener vi 24 vedlikeholdskontrakter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

 

Presis Vegdrift er et selskap i Presis Infra med 24 drift og vedlikeholdskontrakter og en avdeling innenfor tunnel og renhold. 

Vi har en liten men effektiv stab som har sterkt fokus på økonomi, teknisk/maskin, HMS og Kvalitetssikring. Vi satser på høy faglig kompetanse på tvers av kontraktene.

Vår brosjyre: 
bottom of page