top of page

I det grønne sommerhalvåret utfører vi følgende tjenester:

  • Rydding av skog langs vei

  • Fjerning av torvkanter

  • Anleggsgartnerarbeid

  • Rotvelt

  • Håndtering av uønskede og fremmede arter

  • Vegetasjonsrydding rundt bruer og andre konstruksjoner

  • Kosting og spyling av fortau og sykkelveier

  • Søppelrydding langs vei

  • Bygging og vedlikehold av brosteinsgater

VÅRE TJENESTER - SOMMER 

bottom of page